Povezujejo nas jasne vrednote

Z nam lastno vztrajnostjo, trmo, pogumom in pripravljenostjo na izzive časa se zavzeto trudimo uresničevati naše skupne cilje in oblikovati prihodnost

O skupini

Skupina Aktiva je mlada skupina podjetij, ki v celoto povezuje podjetja različnih storitvenih dejavnosti.

Skupino Aktiva sestavljajo družbe, ki se ukvarjajo z varovanjem ljudi in premoženja, čiščenjem ter upravljanjem. Med njimi so uspešna in uveljavljena podjetja, ki so s tradicijo delovanja utrdila svoj položaj na trgu, pa tudi nova podjetja, ki odražajo strateške usmeritve skupine v prihodnje. Usmerjeni smo v razvoj vrhunskih storitev na področju podpornih dejavnosti, saj želimo našim partnerjem ponuditi najboljše rešitve. Spodbujamo učinkovitost in moč sodelovanja skozi sinergijo združitve znanja, izkušenj in idej.

Sposobnost, želja po izobraževanju in usposabljanju na področju dela, skrb za lastni osebni in profesionalni razvoj ter pripravljenost deliti znanje z drugimi v podjetju in zunaj njega nam omogočajo, da dosegamo odličnost tako pri usvajanju novih tehnologij in tržnih pristopov kot pri odgovornem ravnanju z okoljem in v odnosu do sodelavcev.

Naša konkurenčna prednost so znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih, ki so v sodelovanju s poslovnimi partnerji najpomembnejši gradnik uspešnosti v poslovanju skupine Aktiva

Naše poslanstvo je postaviti nove osnove in standard širše družbene odgovornosti, ohranjati in ustvarjati delovna mesta, vplivati na razvoj družbe in ozaveščati ljudi, negovati družbene ter medčloveške odnose, pri tem pa ne pozabiti na skrben odnos do okolja.

Naša vizija je postati vodilna družba, ki bo združevala široko paleto različnih storitev, ki jih ponujajo naša specializirana podjetja.

Vrednote skupine Aktiva se odražajo v dobrem vzdušju, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. Vrednote nas povezujejo na temelju skupnih ciljev, nas motivirajo za nove dosežke ter so motor, ki nas žene naprej. Uresničujemo jih skupaj z našimi kupci, dobavitelji, ožjim in širšim okoljem.

Zavezujemo se, da bomo pri zadovoljevanju želja kupcev izhajali iz njihovih zahtev, želja in pričakovanj. Na tej osnovi želimo graditi dolgoročno partnerstvo in sodelovanje.

Naša prihodnost je določena s kakovostjo človeških virov. Veliko energije in sredstev vlagamo v izobraževanje in motiviranje zaposlenih. Spoštovanje in zaupanje sta temelj našega delovanja. Z veliko mero medsebojnega zaupanja uresničujemo svoje cilje in skrbimo za trajnostni razvoj.

Usmerjeni smo v razvoj vrhunskih storitev

S sinergijo znanja, izkušenj in drznosti smo usmerjeni v razvoj vrhunskih storitev na področju varovanja, čiščenja in upravljanja. Našim partnerjem želimo nuditi najboljše rešitve za njihovo dobro počutje in varnost premoženja.

Storitve ukrojene po meri

Našim poslovnim partnerjem želimo ponuditi najboljše rešitve.

Imamo ustrezne strokovne službe,  postavljene cilje kakovosti in svojim strankam nudimo popolno storitev gospodarjenja z objektom.

Smo dinamičen sistem, ki se nenehno razvija in prilagaja potrebam kupcev ob tem pa postavlja visoke varnostne standarde. Podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.

Naše poslanstvo je postaviti nove osnove in standard širše družbene odgovornosti, ohranjati in ustvarjati delovna mesta, vplivati na razvoj družbe in ozaveščati ljudi, negovati družbene ter medčloveške odnose, pri tem pa ne pozabiti na skrben odnos do okolja.

Naša vizija je postati vodilna družba, ki bo združevala široko paleto različnih storitev, ki jih bodo ponujala naša specializirana podjetja. Postaviti standard družbene odgovornosti v širšem bivanjskem ter družbenem okolju.

Naročniku ponujamo največ

Smo podjetje, ki naročniku za ustrezno ceno ponuja največ, pri čemer želimo zadovoljiti tudi pričakovanja vseh zaposlenih in dobaviteljev.

Uprava

PREDSEDNIK UPRAVE
Mihael Strmljan

ČLANICA UPRAVE
Jasmina T. Šušteršič

Izkaznica skupine

Aktiva skupina d.o.o.
Ljubljanska c. 12f
1236 Trzin

Matična številka: 3321088000
Identifikacijska št. za DDV: SI26293439

Št. transakcijskega računa:
0242-60257184006 pri NLB d.d
3300-00004377019 pri Addiko Bank d.d.
0430-20002973034 pri Nova KBM d.d.

Osnovni kapital: 1.000.000,00 EUR

T: +386 1 560 31 00
E: skupina@aktiva.si
W: www.aktiva.si

Sedež skupine

Kontakt

Mihael Strmljan, predsednik uprave
T: +386 1 560 31 00

Jasmina T. Šušteršič, članica uprave
T: +386 1 560 31 00

Petra Jere Osmanović, direktorica skupnih služb
T: +386 1 560 31 44
E: petra.jere.osmanovic@aktiva.si

Suzana Štamcar Kralj, poslovna sekretarka družbe
T: +386 1  560 31 00
E: skupina@aktiva.si

Beti Mandžič, vodja nabave
T: +386 1 560 31 45
E: nabava@aktiva.si

Renata Cvetković, vodja kadrovske službe
T: +386 1 560 31 25
E: kadri@aktiva.si

Dragica Merčun, vodja finančno računovodske službe
T: +386 1 560 31 29
E: finance@aktiva.si

Živa Bajec, vodja pravne službe
T: +386 1 560 31 78
E: pravnik@aktiva.si

Ana Marija Jamnik Rupar, vodja službe za kakovost in stroko
T: +386 1 560 31 20
E: stroka@aktiva.si

Janez Vehovec, vodja informatike
T: +386 1 560 31 23
E: informatika@aktiva.si

Podjetja v skupini Aktiva

Aktiva varovanje d.d.

Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor
Slovenija

T: +386 2 230 30 10
E: varovanje@aktiva.si
W: www.aktiva-varovanje.si

Aktiva čiščenje d.o.o.

Ljubljanska c. 12f
1236 Trzin
Slovenija

T: +386 1 560 31 00
E: ciscenje@aktiva.si
W: www.aktiva-ciscenje.si

Aktiva upravljanje.o.o.

Gmajna 10
1236 Trzin
Slovenija

T: +386 1 564 44 04
E: upravljanje@aktiva.si
W: www.aktiva-upravljanje.si

Aktiva varovanje d.o.o.

Patrijarha Dimitrija 24,
11090 Beograd
Srbija

T: +381 11 261 71 34
E: office@aktiva-skupina.rs
W: www.aktiva-varovanje.rs

Ekološka zavest in odnos do okolja

V ospredju postavljamo tri temeljna načela sistema vodenja, in sicer zadovoljstvo odjemalcev, procesni pristop ter nenehno izboljševanje na področju kakovosti storitev in ravnanja z okoljem.

Revija AS

Preberite glasilo podjetij v skupini Aktiva

December 2020

 • Varovanje občine Bled
 • ESD – čiščenje in vzdrževanje prostorov in površin
 • Vzdrževanje v zimskem času
 • Naročniki si vse bolj želijo celotno paleto storitev

Junij 2020

 • Tehnologija v boju proti epidemiji
 • Razkuževanje prostorov po potrjeni okužbi
 • Glavne spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb po predlogu novega stanovanjskega zakona
 • Družini prijazno podjetje - Delo od doma – prednosti in pasti

December 2019

 • Prenovljen in mednarodno certificiran varnostno nadzorni center po standardu SIST EN 50518
 • Ocena tveganja pri zaščiti oseb, lastnine in poslovanja
 • Izvajanje del na višini
 • Pravna ureditev v večstanovanjskih in drugih stavbah
 • Družini prijazno podjetje

Junij 2019

 • Aktivna požarna zaščita
 • Sanacija prostora po požaru
 • Varstvo pred požarom v večstanovanjskih stavbah
 • Čiščenje in varovanje fermacevtskega skladišča Kuehne Nagel
 • Prodiramo v tujino

Sistematično izboljšujemo sistem kakovosti

Skrbimo za delovanje sistemov kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, upravljanja z energijo ter za njihovo nenehno in sistematično izboljševanje

Vas zanima več?

Zavedamo se odgovornosti

Z viri, s katerimi delamo in jih upravljamo, vsak med nami ravna kot skrben gospodar. Zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo do poslovnih partnerjev in okolja.
NA VRH