Povezujejo nas jasne vrednote

Z nam lastno vztrajnostjo, trmo, pogumom in pripravljenostjo na izzive časa se zavzeto trudimo uresničevati naše skupne cilje in oblikovati prihodnost

O skupini

Aktiva skupina je mlada skupina podjetij, ki v celoto povezuje podjetja različnih storitvenih dejavnosti.

Skupino Aktiva sestavljajo družbe, ki se ukvarjajo z varovanjem ljudi in premoženja, čiščenjem ter upravljanjem. Med njimi so uspešna in uveljavljena podjetja, ki so s tradicijo delovanja utrdila svoj položaj na trgu, pa tudi nova podjetja, ki odražajo strateške usmeritve skupine v prihodnje. Usmerjeni smo v razvoj vrhunskih storitev na področju podpornih dejavnosti, saj želimo našim partnerjem ponuditi najboljše rešitve. Spodbujamo učinkovitost in moč sodelovanja skozi sinergijo združitve znanja, izkušenj in idej.

Sposobnost, želja po izobraževanju in usposabljanju na področju dela, skrb za lastni osebni in profesionalni razvoj ter pripravljenost deliti znanje z drugimi v podjetju in zunaj njega nam omogočajo, da dosegamo odličnost tako pri usvajanju novih tehnologij in tržnih pristopov kot pri odgovornem ravnanju z okoljem in v odnosu do sodelavcev.

Naša konkurenčna prednost so znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih, ki so v sodelovanju s poslovnimi partnerji najpomembnejši gradnik uspešnosti v poslovanju skupine Aktiva

Naše poslanstvo je postaviti nove osnove in standard širše družbene odgovornosti, ohranjati in ustvarjati delovna mesta, vplivati na razvoj družbe in ozaveščati ljudi, negovati družbene ter medčloveške odnose, pri tem pa ne pozabiti na skrben odnos do okolja.

Naša vizija je postati vodilna družba, ki bo združevala široko paleto različnih storitev, ki jih ponujajo naša specializirana podjetja.

Vrednote skupine Aktiva se odražajo v dobrem vzdušju, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. Vrednote nas povezujejo na temelju skupnih ciljev, nas motivirajo za nove dosežke ter so motor, ki nas žene naprej. Uresničujemo jih skupaj z našimi kupci, dobavitelji, ožjim in širšim okoljem.

Zavezujemo se, da bomo pri zadovoljevanju želja kupcev izhajali iz njihovih zahtev, želja in pričakovanj. Na tej osnovi želimo graditi dolgoročno partnerstvo in sodelovanje.

Naša prihodnost je določena s kakovostjo človeških virov. Veliko energije in sredstev vlagamo v izobraževanje in motiviranje zaposlenih. Spoštovanje in zaupanje sta temelj našega delovanja. Z veliko mero medsebojnega zaupanja uresničujemo svoje cilje in skrbimo za trajnostni razvoj.

 1. Kakovost in ravnanje z okoljem ob skrbi za varnost in zdravje pri delu, so osnovne oz. strateške usmeritve družbe. Osnovni cilj je: kakovostno izvajanje storitve in proizvodnje kakovostnih izdelkov, ki zadovoljijo potrebe in zahteve odjemalcev, ob stalni skrbi za zdravo in varno okolje in skrb za potrošnika ob izpolnjevanju visokih standardov varnosti in zdravja pri delu.
 2. Prisluhnemo željam odjemalcev in jih poskušamo izpolniti skladno s svojimi zmožnostmi.
 3. Zagotavljamo kakovost od sprejema naročila do izvedbe proizvoda/ storitve.
 4. Mnenje odjemalcev odločilno vpliva na oceno kakovosti.
 5. Sledimo razvoju novih tehnologij in prehranskim trendom.
 6. Uvajamo preizkušene, okolju in ljudem prijazne metode dela.
 7. Poslujemo z minimalnimi stroški za želeno kakovost.
 8. Vsak zaposleni zagotavlja kakovost svojega dela.
 9. Skrbimo za zmanjšanje porabe naravnih virov in energije.
 10. Spodbujamo varnostno kulturo in s tem preprečujemo neželene zdravstvene posledice.
 11. Stremimo k učinkovitemu nadzoru tveganj z vidika varnosti in zdravja pri delu.
 12. Vodstvo redno spremlja in meri doseganje ravni kakovosti ter vplive izvajanja dejavnosti na varnost, zdravje zaposlenih in okolje, kar je podlaga za ustrezne ukrepe.
 13. Nagrajujemo kakovostno delo, skrb za okolje in inovativnost.
 14. Zavezani smo: k nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti in preprečevanju onesnaževanja okolja, k zmanjšanju nezgod pri delu, izpolnjevanju veljavne zakonodaje in predpisov ter drugih zahtev, ki jih dogovorimo z odjemalcem.

Usmerjeni smo v razvoj vrhunskih storitev

S sinergijo znanja, izkušenj in drznosti smo usmerjeni v razvoj vrhunskih storitev na področju varovanja, čiščenja in upravljanja. Našim partnerjem želimo nuditi najboljše rešitve za njihovo dobro počutje in varnost premoženja.

Storitve ukrojene po meri

Našim poslovnim partnerjem želimo ponuditi najboljše rešitve.

Imamo ustrezne strokovne službe,  postavljene cilje kakovosti in svojim strankam nudimo popolno storitev gospodarjenja z objektom.

Smo dinamičen sistem, ki se nenehno razvija in prilagaja potrebam kupcev ob tem pa postavlja visoke varnostne standarde. Podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost.

Naše poslanstvo je postaviti nove osnove in standard širše družbene odgovornosti, ohranjati in ustvarjati delovna mesta, vplivati na razvoj družbe in ozaveščati ljudi, negovati družbene ter medčloveške odnose, pri tem pa ne pozabiti na skrben odnos do okolja.

Naša vizija je postati vodilna družba, ki bo združevala široko paleto različnih storitev, ki jih bodo ponujala naša specializirana podjetja. Postaviti standard družbene odgovornosti v širšem bivanjskem ter družbenem okolju.

Naročniku ponujamo največ

Smo podjetje, ki naročniku za ustrezno ceno ponuja največ, pri čemer želimo zadovoljiti tudi pričakovanja vseh zaposlenih in dobaviteljev.

Uprava

PREDSEDNIK UPRAVE
Mihael Strmljan

ČLANICA UPRAVE
Jasmina T. Šušteršič

Izkaznica skupine

Aktiva skupina d.o.o.
Ljubljanska c. 12f
1236 Trzin

Matična številka: 3321088000
Identifikacijska št. za DDV: SI26293439

Št. transakcijskega računa:
0242-60257184006 pri NLB d.d
3300-00004377019 pri Addiko Bank d.d.
0430-20002973034 pri Nova KBM d.d.

Osnovni kapital: 1.000.000,00 EUR

Telefon: +386 (0)1 560 31 00
Faks: +386 (0)1 560 31 08
E-pošta: skupina@aktiva.si
Internet: www.aktiva.si

Sedež skupine

Kontakt

Mihael Strmljan, predsednik uprave
01 560 31 00

Jasmina T. Šušteršič, članica uprave
01 560 31 00

Petra Jere Osmanović, direktorica skupnih služb
01 560 31 44
petra.jere.osmanovic@aktiva.si

Suzana Štamcar Kralj, poslovna sekretarka družbe
01-560-31-00
skupina@aktiva.si

Beti Mandžič, vodja nabave
01-560-31-45
nabava@aktiva.si

Renata Cvetković, vodja kadrovske službe
01-560-31-25
kadri@aktiva.si

Dragica Merčun, vodja finančno računovodske službe
01-560-31-29
finance@aktiva.si

Živa Bajec, vodja pravne službe
01-560-31-78
pravnik@aktiva.si

Ana Marija Jamnik Rupar, vodja službe za kakovost in stroko
01-560-31-20
stroka@aktiva.si

Janez Vehovec, vodja informatike
01-560-31-23
informatika@aktiva.si

Podjetja v skupini Aktiva

AKTIVA varovanje d.d.

Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor
Slovenija

t: (02) 230 30 10
f: (02) 230 30 19

e: varovanje@aktiva.si
w: www.aktiva-varovanje.si

AKTIVA čiščenje d.o.o.

Ljubljanska c. 12f
1236 Trzin
Slovenija

t: (01) 56 03 100
f: (01) 56 03 108

e: ciscenje@aktiva.si
w: www.aktiva-ciscenje.si

AKTIVA upravljanje.o.o.

Ljubljanska c. 12f
1236 Trzin
Slovenija

t: (01) 56 44 404
f: (01) 56 44 408

e: upravljanje@aktiva.si
w: www.aktiva-upravljanje.si

AKTIVA varovanje d.o.o.

Patrijarha Dimitrija 24,
11090 Beograd
Srbija

t: +381 (0)11 2617 134
f: +381 (0)63 102 5320

e: office@aktiva-fitep.rs
w: www.aktiva-fitep.rs

Ekološka zavest in odnos do okolja

V ospredju postavljamo tri temeljna načela sistema vodenja, in sicer zadovoljstvo odjemalcev, procesni pristop ter nenehno izboljševanje na področju kakovosti storitev in ravnanja z okoljem.

Revija AS

Preberite glasilo podjetij v skupini Aktiva

Junij 2020

 • Tehnologija v boju proti epidemiji
 • Razkuževanje prostorov po potrjeni okužbi
 • Glavne spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb po predlogu novega stanovanjskega zakona
 • Družini prijazno podjetje - Delo od doma – prednosti in pasti

December 2019

 • Prenovljen in mednarodno certificiran varnostno nadzorni center po standardu SIST EN 50518
 • Ocena tveganja pri zaščiti oseb, lastnine in poslovanja
 • Izvajanje del na višini
 • Pravna ureditev v večstanovanjskih in drugih stavbah
 • Družini prijazno podjetje

Junij 2019

 • Aktivna požarna zaščita
 • Sanacija prostora po požaru
 • Varstvo pred požarom v večstanovanjskih stavbah
 • Čiščenje in varovanje fermacevtskega skladišča Kuehne Nagel
 • Prodiramo v tujino

December 2018

 • Varovanje, čiščenje in upravljanje v Srbiji
 • Varovanje kritične infrastrukture
 • Najbolj umazane površine
 • Stereotipna predstava o hišniku
 • Svet vrhunskih okusov

Sistematično izboljšujemo sistem kakovosti

Skrbimo za delovanje sistemov kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, upravljanja z energijo ter za njihovo nenehno in sistematično izboljševanje

Vas zanima več?

Zavedamo se odgovornosti

Z viri, s katerimi delamo in jih upravljamo, vsak med nami ravna kot skrben gospodar. Zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo do poslovnih partnerjev in okolja.
NA VRH