Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja – DPP (certifikat družini prijazno podjetje)

Pomen usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je prišel v ospredje v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se managerji začeli zavedati problema sindroma izgorelosti zaposlenih ter potreb in želja zaposlenih po usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

Povečanje števila zaposlenih mater v zadnjih desetletjih predstavlja eno večjih sprememb na ekonomskem in socialnem področju razvitih držav. Intenzivnejše zaposlovanje za matere pomeni tudi večjo odgovornost, kajti poleg odgovornosti za družino se zaposlene matere soočajo tudi z odgovornostjo pri opravljanju plačanega dela. S pogostejšim zaposlovanjem obeh staršev so se začele pojavljati tudi težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Starši se tako srečujejo z najrazličnejšimi težavami, kot so varstvo otrok in starejših, prilagajanje delovnega časa delovnemu času vrtcev ter šol, finančnimi ter drugimi izzivi.

»V današnjem času ljudje stremimo k ustvarjanju ravnovesja med družinskimi ter službenimi obveznostmi. Širše raziskave nakazujejo, da so ljudje, ki se zavedajo ravnovesja med delom in življenjskimi vlogami, bolj zadovoljni s svojim življenjem in poročajo o boljšem fizičnem in mentalnem zdravju« (Haar in dr., 2014: 362).

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je vedno teže tudi, ker tehnologija briše nekoč ostro postavljene meje. Vedno manj se lahko odklopimo od službe – prehod med poklicnim in zasebnim je vedno bolj zamegljen. Seveda to ne velja za vse poklice, je pa trend tipov zaposlitev takšen, da je vedno več služb, ki so vezane na pisarniško poslovanje. Kljub temu, da nam dandanes tehnologija omogoča, da se od praktično kjer koli priklopimo na službeno e-pošto, je zato toliko bolj pomembno, da lahko (in smemo) potegniti mejo, do kam v zasebnem življenju bo služba imela vpliv.

Prednosti, ki jih aktivna politika usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja prinaša, so predvsem jasno sporočilo zaposlenim, da so za podjetje pomembni ter da vodilnim ni vseeno za njihovo počutje na delu.

Idealnih pogojev sicer ne moremo ustvariti, prizadevamo pa si, da omogočamo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter poudarjamo promocijo zdravja na delovnem mestu. V letu 2019 so družbe, ki delujejo v okviru skupine Aktiva, pridobile naziv družini prijazno podjetje. Uvodno 3 letno obdobje se zaključuje in veselimo se, da smo že globoko v postopku pridobitve polnega certifikata, ki ga pridobi prijavitelj po uspešni implementaciji ukrepov za izboljšanje družini prijaznega delovnega okolja.

Več o certifikatu si lahko preberete na https://www.certifikatdpp.si/

 

Deli objavo