Pametni sef – skrb za gotovino prepustite profesionalcem

Ne moremo zanikati, da je kljub vsem različnim vrstam kreditnih in debetnih kartic, možnosti plačil preko mobilnih aplikacij in interneta, gotovina še vedno najpomembnejše plačilno sredstvo. Ravno tako ne moremo zanikati, da je za podjetje ravnanje z gotovino časovno zamudno, stroškovno drago ter z vidika varnosti zelo tvegano. Dobra novica pa je, da imamo produkt, s katerim boste lahko v podjetju zmanjšali varnostna tveganja, prihranili čas zaposlenih, ki je potreben za upravljanje z gotovino ter posledično znižali svoje stroške. Ta produkt je pametni sef.

Slovenija velja, po vseh raziskavah, opravljenih s strani Evropske centralne banke in s strani Banke Slovenije, za državo z nadpovprečno uporabo gotovine. Po podatkih iz leta 2019 se kar 73 % plačil opravi z gotovino, medtem ko ta plačila predstavljajo 63 % vrednosti vseh nakupov. Torej je Slovenija z vidika uporabe gotovine ter predvsem vrednosti plačil nad evropskim povprečjem in tako sodi v krog tradicionalnih držav. Najnovejše raziskave Banke Slovenije, ki so nastale med in po obdobju koronske krize, so pokazale, da je odstotek plačil z gotovino malo upadel, vendar pa so raziskave na drugi strani pokazale, da so ljudje v istem obdobju dvigovali bistveno večje zneske gotovine, saj so to videli kot dodatni varnostni element in so denar hranili na zalogo.

V podjetju Aktiva varovanje d.d. smo že pred leti pri naših strankah zaznali potrebo bo nadgradnji sistema manipulacije z gotovino na odjemnih mestih; tako z vidika optimizacije notranjih procesov stranke kot z vidika zmanjševanja stroškov ter zmanjševanja stopnje varnostnega tveganja. Rešitev smo našli v produktu »pametni sef« oziroma »smartsafe solution« , ki je bil tedaj dokaj dobro razvit predvsem v Veliki Britaniji. Po raziskavah na trgu proizvajalcev in s pomočjo izkušenj iz tujine, smo našli najprimernejšega ponudnika strojne opreme na evropskem trgu, saj smo iskali optimalno kombinacijo cene ter kvalitete. Skupaj s poslovnim partnerjem Geldservice Austria smo tako leta 2017 v slovenski prostor uspešno integrirali rešitev t.i. »pametnega sefa« in trenutno na ozemlju celotne Slovenije skrbimo za monitoring, vzdrževanje, servisiranje ter praznjenja s strani ustrezno usposobljenega varnostne-ga osebja skorajda 150 pametnih sefov. Ena od največjih referenc je zagotovo skupina OMV, kjer s produktom »pametni sef« podpiramo celotno verigo njihovih bencinskih servisov v Sloveniji.

Visokotehnološki števni stroj, ustrezno certificiran s strani Evropske centralne banke, v povezavi z naprednim uporabniškim vmesnikom, ki najprej identificira posameznega uporabnika, preverja ponarejene bankovce, izloči neustrezne bankovce, prešteje ustrezne bankovce ter jih nato varno shrani v trezorskem delu naprave, ki je ravno tako certificirana skladno z evropskim standardom EN 1143-1 in nadstandardno opremljena z OTC ključavnico, kar še dodatno dvigne nivo varnosti. Ko je gotovina položena v pametni sef, odgovornost zanjo ni več na strani stranke. Vrednost gotovine, ki je položena v pametni sef, se, ob vnaprej dogovorjenih dnevnih presekih na delovne dneve, nakaže na račun stranke. Tako ima stranka denar že na svojem računu, kljub temu, da je gotovina še vedno v trezorju pametnega sefa, kar je izrednega pomena za informacijo o likvidnosti. Zelo pomembna informacija je ta, da stranki za uporabo produkta »pametni sef«, kot ga ponuja Aktiva varovanje, ni potrebno menjavati svoje poslovne banke; prav tako pa obstaja možnost pošiljanja standardne ali individualne podatkovne datoteke za samo uskladitev stanja oziroma možnost uvoza podrobnih podatkov v blagajniško-knjigovodski sistem.

Največje prednosti produkta »pametni sef« so:

  • nižji stroški poslovanja z gotovino
  • prihranek časa
  • zmanjšana možnost človeških napak
  • bistveno manjša stopnja tveganja za izgubo gotovine.

Zaposleni v podjetju tako uporabi manj časa za obdelavo in pripravo gotovine in se lahko posveti svoji primarni dejavnosti oziroma potencialnim strankam. Kar nekaj podjetij je na račun časovnega prihranka svojih zaposlenih pri obdelavi in pripravi gotovine močno optimizirala svoje notranje delovne procese. Ravno tako je izključena možnost človeških napak pri štetju gotovine; stopnja tveganja za izgubo gotovine je bistveno manjša, saj je gotovina na računu uporabnika še isti delovni dan. Glede na količino in vrednost gotovine v pametnem sefu, se optimizira tudi število odvodov gotovine s strani varnostnega podjetja. Napredna tehnologija pri monitoringu pametnih sefov ter planiranju odvodov, stranki nudi tudi možnost hkratne dostave menjalnega denarja ob praznjenju pametnega sefa s strani varnostnega podjetja. Za potrebe analitike podjetja pametni sef omogoča zares veliko izbiro različnih poročil o gibanju gotovinskega toka (po posameznem časovnem obdobju, po posameznem uporabniku pametnega sefa torej po posameznem uslužbencu, kar lahko služi za dodatno optimizacijo poslovanja).

Partnerski produkt »pametni sef« podjetij Geldservice Austria in Aktiva varovanje d.d. lahko predstavimo s kar nekaj zavidljivimi številkami – 24/7/365 monitoring pametnih sefov od leta 2017, na sto tisoče uspešno opravljenih pred nakazil na bančne račune naročnikov, več kot 30.000 uspešno opravljenih oskrb pametnih sefov s strani usposobljenih varnostnikov – prevoznikov, več kot 1000 nadgradenj s strani usposobljenih serviserjev, itd.

Večletne izkušnje s produktom »pametni sef« v slovenskem prostoru ter vsakodnevna skrb za nemoteno delovanje skorajda 150 takšnih naprav, sta naši največji referenci, da vam lahko strokovno svetujemo v kakšni obliki je produkt primeren za obseg vašega poslovanja ter vam nudimo vse storitve, ki so na omenjeni produkt vezane.

Izberite izkušnje in znanje, izberite Aktiva varovanje.

Deli objavo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja