PREDSTAVITEV POKLICEV NA PODROČJU TURIZMA

Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki ima ekonomske in neekonomske učinke. Vsi smo turisti, ko se zaradi različnih razlogov, kot so preživljanje prostega časa, oddiha, krepitve zdravja, razvedrila, ogleda turističnih ali naravnih znamenitosti, prireditev in še česa, odpravimo od doma. Domače okolje za krajši ali daljši čas zamenjamo in se v nastanitvenih ali kakšnih drugih turističnih oziroma gostinskih objektih, srečamo ljudmi, ki opravljajo poklice, povezane s turizmom. Ti imajo lahko pomemben vpliv tudi na naše počutje, doživljanje kraja ali objekta in seveda na zadovoljstvo ob povratku domov.

Kadar se odločimo za daljše bivanje v drugem kraju in za namestitev izberemo hotelsko ali podobno namestitev, se dnevno srečujemo s sobarico in čistilko, ki sta sestavni del ekipe hotelskega gospodinjstva in skrbita, da se v sobi in preostalem namestitvenem okolju počutimo udobno in varno.

POKLIC SOBARICE

Pogoji:

 • Sobarica: skrbi za izvajanje vseh postopkov čiščenja in urejanja nastanitvenega dela hotela. Pri svojem delu mora biti vestna, poštena, prijazna in spoštljiva do gostov, pripravljena na sodelovanje v timu. Imeti mora razvit občutek za čistočo, osebno urejenost in urejenost delovnega mesta ter odgovornost za svoje delovno področje. Vsa čistila in sredstva za delo uporablja po navodilih in upošteva pravila varnega dela.

Osnovne naloge sobarice so:

 • poznavanje standarda hotela, osnov komunikacije in etičnega kodeksa,
 • priprava delovnih pripomočkov, osnovnih sredstev za delo in njihovo tekoče vzdrževanje,
 • priprava hotelskega perila in kozmetike,
 • skrb za pravilno uporabo čistil in pripomočkov ter poznavanje postopkov dela,
 • čiščenje in urejanje hotelskih sob, hodnikov in ostalih skupnih delov.

       Pri svojem delu spoznava ljudi iz različnih okolij, narodnosti in starostnih skupin.

 

POKLIC ČISTILKE

Pogoji:

 • Čistilka: skrbi za čistočo vseh skupnih prostorov, jedilnic, garderob, gostinskih lokalov, pisarn, wellnessov, kopališč, teras. Prav tako mora imeti smisel za urejenost in čistočo. Poznati mora vsa čistila in pripomočke, ki jih uporablja, postopke dela ter upoštevati pravila varnosti in zdravja pri delu.

Da delo sobaric in čistilk poteka čim bolj nemoteno, za organizacijo in izvajanje dela skrbi nadzornica.

NADZORNICA HOTELSKIH SOB

 Pogoji:

 • Nadzornica hotelskih sob: Njena prednostna naloga je kontrola urejenosti in čistoče hotelskih sob in spremljajočih prostorov ter skrb za tehnično brezhibnost naprav in opreme. Potrebne lastnosti dobre nadzornice so smisel za delo z ljudmi, samoiniciativnost, natančnost, občutek za red in čistočo, skrb za osebno urejenost in osebno higieno. Imeti mora občutek za vodenje skupine, dajati razumljiva in natančna navodila.

Med pomembnejšimi dnevnimi nalogami nadzornice so:

 • organizacija dela in razporejanje zaposlenih ,
 • preverjanje dejansko zasedenih sob z evidentiranimi v recepciji,
 • evidentiranje, nabava in izdaja drobnega inventarja, delovnih pripomočkov, čistil in standardov za sobe in kopalnice iz priročnega skladišča,
 • sporočanje in zapisovanje okvar, napak in drugih pomanjkljivosti ter preverjanje odprave le-teh,
 • ocenjevanje kandidatov za sprejem na delo in spremljanje uvajanja novo zaposlenih,
 • skrb za gospodarno ravnanje z inventarjem, čistili in potrošnim materialom,
 • skrb za dobre medsebojne odnose, spodbujanje timskega dela,
 • skrb za zagotavljanje kakovosti delovnega procesa,…

Obvladati mora vsa dela, ki jih opravljajo zaposleni v hotelskem gospodinjstvu, poznati mora delovanje vseh strojev in aparatov, s katerimi upravljajo in poznati čistila, s katerimi delajo. Zato je nadzornica v pomoč hotelski gospodinji.

 

HOTELSKA GOSPODINJA

Pogoji:

 • Hotelska gospodinja – vodi in organizira hotelsko gospodinjstvo. Znanje, ki ga potrebuje, pridobiva s strokovnim izobraževanjem, delovnimi izkušnjami, samoiniciativno iz strokovne literature. Imeti mora razvite naslednje osebnostne lastnosti: občutek za čistočo, natančnost, doslednost in veselje do dela z ljudmi.

Ključne naloge hotelske gospodinje so skrb in odgovornost za celovito poslovanje hotelskega gospodinjstva skladno s predpisi in delovnimi navodili družbe, v kateri je zaposlena ter skladno s standardi, predpisi in zahtevami hotela.

Hotelska gospodinja je odgovorna za kakovost opravljene storitve.

Med dela in naloge hotelske gospodinje med drugim sodi:

 • načrtovanje števila zaposlenih v vseh sezonah poslovanja in razporejanje,
 • nabava ali sodelovanje pri izbiri osnovnih sredstev, drobnega inventarja, hotelskega perila, pripravi hotelskih standardov,
 • skrb za gospodarno ravnanje s perilom,
 • nadzor in spremljanje stroškov v hotelskem gospodinjstvu,
 • skrb za VIP goste v hotelu,
 • sodelovanje ob večjih gostinskih ponudbah,
 • spremljanje trendov pri uporabi novih materialov in predlaganje izboljšav,
 • organizacija dela urejanja in čiščenja in še mnogo več…

V Aktiva skupini nudimo širok nabor delovnih mest. Če se želite pridružiti ekipi Aktiva, se lahko na delovno mesto prijavite s klikom na spodnji gumb. 

Deli objavo