VARNOSTNIK Z OROŽJEM M/Ž – Slovenija


Opis del: Varovanje oseb in premoženja, izvajanje del prevoznika/spremljevalca v skupinah prevoza...

VARNOSTNIK M/Ž


Opis del: Izvajanje varnostnih del in nalog pri varovanju ljudi in premoženja na...