Družini prijazno podjetje

Sprejeti ukrepi DPP
 • Fleksibilni delovni čas – za določena delovna mesta je omogočen zamik prihoda oziroma odhoda z delovnega mesta.
 • Otroški časovni bonus – staršem oziroma skrbnikom je omogočen izreden prost dan ob prvem vstopu otroka v vrtec.
 • Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev – zaradi skrbstvenih obveznosti (enostarševska družina, dolgotrajna pomoč zaradi bolezni partnerja ali otroka, starejšega od 18 let) se lahko prilagodi delovni čas ali kraj opravljanja dela.
 • Možnost izrednega dela od doma – zaposlenim je omogočeno občasno delo od doma ob določenih pogojih.
 • Interni razpisi – interno obveščanje zaposlenih o novih ali izpraznjenih delovnih mestih v skupini.
 • Obdaritve otrok zaposlenih – obdaritev novorojenčka in obdaritev otroka ob vstopu v prvi razred osnovne šole.
 • Komuniciranje z zaposlenimi – s pomočjo različnih komunikacijskih orodij zaposlenim predstavljamo sprejete ukrepe in sprejemamo vprašanja s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo – podjetje komunicira vse aktivnosti s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja z zunanjimi deležniki.
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja – ustanovljena je skupina zaposlenih z različnih poklicnih in starostnih skupin z različnimi skrbstvenimi obveznostmi, ki zbira in obravnava predloge in pobude zaposlenih ter spremlja in promovira izvajanje ukrepov.
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine – z anketnim vprašalnikom bomo preverili, kako zaposleni občutijo prednosti usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v praksi.
 • Izobraževanje vodij – organiziramo osnovno in nadaljnje izobraževanje za vodje, na katerih se opredeli pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja.
 • Tiha ura – zaposleni imajo možnost, da z dogovorjenimi simboli in na dogovorjen način sporočajo ostalim zaposlenim, da potrebujejo obdobje miru, ko želijo, da se jih ne moti.
 • Spodbujanje vračanja zaposlenih, ki so odšli od delodajalca – delodajalec zaposlenemu že na izhodnem intervjuju, ko se od njega poslovi, pove, da se lahko v organizacijo vrne.
 • Posredovanje informacij odsotnim zaposlenim  –zaposleni so v času odsotnosti še naprej vključeni v interno komuniciranje. Organizacija/podjetje zaposlenim omogoči, da se med daljšo odsotnostjo z delovnega mesta informirajo o aktualnem dogajanju na delovnem mestu (interni časopis, dostop do delov intraneta, ohranjanje službene elektronske pošte, vključitev v interno komuniciranje, itd).
 • Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih – podjetje zaposlenim ob pomembnih dogodkih (okrogli jubileji – življenjski, delovna doba, dosežena diploma, poroka…), izkaže pozornost s čestitko.
 • Kodeks delovanja/poslovanja organizacije – organizacija v sodelovanju s ključnimi deležniki sprejme kodeks poslovanja organizacije, v katerem so zbrana vsa načela, vrednote, pa tudi mehanizmi, s katerimi se ta načela in vrednote izvajajo v praksi.
 • Kontaktni podatki Ekvilib inštitut

  Naslov: Šišenska 89, 1000 Ljubljana

  Telefon: 01 430 3751 ali 01 430 3752

  Mobilni telefon: 041 878 131

  E-pošta: info@ekvilib.org

   

Športno društvo

Šport je pomemben del življenja in tudi mi stremimo k temu, da občasno zamenjamo delovno okolje ter v družbi sodelavcev naredimo nekaj koristnega za sebe. Zaposleni v družbah skupine Aktiva imamo na voljo številne aktivnosti za krepitev telesa, izboljšanje telesne kondicije in zdravja.

Donacije

V skupini Aktiva uresničujemo naše poslanstvo, ki temelji na skrbi za širšo družbeno odgovornost, ohranjamo in ustvarjamo delovna mesta ter negujemo družbene, medčloveške odnose. Med drugim z našimi prispevki podpiramo športne, kulturne, izobraževalne in humanitarne organizacije, prav tako pomagamo tudi pomoči potrebnim posameznikom in družinam. Skupaj rišemo nasmehe in ustvarjamo nepozabne spomine.

Ekologija

Zavedamo se pomena čistega okolja, zato stremimo k uporabi okolju prijaznih čistilnih sredstev in tehnologij. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju sistema in preprečevanju onesnaževanja okolja ter k izpolnjevanju veljavne zakonodaje in predpisov, zato pri dnevnem čiščenju uporabljamo certificirana ekološka čistila.

Družini prijazno podjetje

V letu 2019 so družbe, ki delujejo v okviru skupine Aktiva, pridobile naziv družini prijazno podjetje, s ciljem omogočiti zaposlenim lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. V skladu s pridobljenim certifikatom bomo postopno uvajali ukrepe, za katere verjamemo, da bodo pozitivno vplivali na zadovoljstvo zaposlenih in posledično na dolgoročno uspešnost poslovanja.

Športno društvo

Šport je pomemben del življenja in tudi mi stremimo k temu, da občasno zamenjamo delovno okolje ter v družbi sodelavcev naredimo nekaj koristnega za sebe. Zaposleni v družbah skupine Aktiva imamo na voljo številne aktivnosti za krepitev telesa, izboljšanje telesne kondicije in zdravja.

Donacije

V skupini Aktiva uresničujemo naše poslanstvo, ki temelji na skrbi za širšo družbeno odgovornost, ohranjamo in ustvarjamo delovna mesta ter negujemo družbene, medčloveške odnose. Med drugimi z našimi prispevki podpiramo športne, kulturne, izobraževalne in humanitarne organizacije, prav tako pomagamo tudi pomoči potrebnim posameznikom in družinam. Skupaj rišemo nasmehe in ustvarjamo nepozabne spomine.

Ekologija

Zavedamo se pomena čistega okolja, zato stremimo k uporabi okolju prijaznih čistilnih sredstev in tehnologij. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju sistema in preprečevanju onesnaževanja okolja ter k izpolnjevanju veljavne zakonodaje in predpisov, zato pri dnevnem čiščenju uporabljamo certificirana ekološka čistila.