Skupina Aktiva je skupina podjetji, ki v celoto povezuje različne storitvene dejavnosti.

Skupino Aktiva sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo z varovanjem ljudi in premoženja ter s čiščenjem, upravljanjem in vzdrževanjem objektov. Med njimi so uspešna in uveljavljena podjetja, ki so s tradicijo delovanja utrdila svoj položaj na trgu, pa tudi nova podjetja, ki odražajo strateške usmeritve skupine v prihodnje.

Usmerjeni smo v razvoj vrhunskih storitev na področju podpornih dejavnosti, saj želimo našim partnerjem ponuditi popolno paleto storitev. Spodbujamo učinkovitost in moč sodelovanja skozi sinergijo združitve znanja, izkušenj in idej.

Z nam lastno vztrajnostjo, zavzetostjo in pripravljenostjo na izzive časa se trudimo uresničevati naše skupne cilje in postavljamo smernice v okolju v katerem delujemo.

Vedno iščemo potencialne zanesljive
sodelavce!

Naše prednosti:

 • povezanost zaposlenih
 • razumevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

Vedno iščemo potencialne zanesljive
sodelavce!

Naše prednosti:

 • povezanost zaposlenih
 • razumevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

Zakaj izbrati nas?

 • Skupina Aktiva vsebuje popolno paleto storitev s področja varovanja, čiščenja in upravljanja.

 • Skupina Aktiva ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti že od leta 1999, kar dokazujemo s certifikatom ISO 9001. S tem zagotavljamo tradicijo, usposobljenost zaposlenih ter utečenost procesov, kar vsako leto potrjujemo z uspešno izvedeno zunanjo presojo.

 • V skupini Aktiva dajemo velik poudarek razvoju in izobraževanju zaposlenih, še posebej na strokovnem in operativnem delu, ki zagotavlja in ohranja kakovost storitve na visokem nivoju. Osnovni gradnik uspešnosti so naši zaposleni, ki s svojo predanostjo, vztrajnostjo in zvestobo zagotavljajo dolgoročno in uspešno rast.

 • Skupina Aktiva s svojimi vrednotami in strateškimi cilji nenehno stremi k izboljševanju na področju varovanja okolja, kar je naloga in skrb vseh zaposlenih, saj lahko zaradi velikosti in razširjenosti skupine s svojim razmišljanjem in delovanjem bistveno vplivamo tudi na delovanje širše družbene skupnosti.

VAROVANJE

Varovanje premoženja
Tehnično varovanje
Prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
Varstveni inženiring
Varnostno nadzorni center
Izobraževalni center

ČIŠČENJE

Redno čiščenje
Generalno čiščenje
Specialna čiščenja

UPRAVLJANJE

Upravljanje sosesk
Upravljanje poslovnih objektov
Vzdrževanje nepremičnin

Skupina Aktiva je skupina podjetji, ki v celoto povezuje različne storitvene dejavnosti.

Skupino Aktiva sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo z varovanjem ljudi in premoženja ter s čiščenjem, upravljanjem in vzdrževanjem objektov. Med njimi so uspešna in uveljavljena podjetja, ki so s tradicijo delovanja utrdila svoj položaj na trgu, pa tudi nova podjetja, ki odražajo strateške usmeritve skupine v prihodnje.

Usmerjeni smo v razvoj vrhunskih storitev na področju podpornih dejavnosti, saj želimo našim partnerjem ponuditi popolno paleto storitev. Spodbujamo učinkovitost in moč sodelovanja skozi sinergijo združitve znanja, izkušenj in idej.

Z nam lastno vztrajnostjo, zavzetostjo in pripravljenostjo na izzive časa se trudimo uresničevati naše skupne cilje in postavljamo smernice v okolju v katerem delujemo.

Vedno iščemo potencialne zanesljive
sodelavce!

Naše prednosti:

 • povezanost zaposlenih
 • razumevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

Vedno iščemo potencialne zanesljive
sodelavce!

Naše prednosti:

 • povezanost zaposlenih
 • razumevanje
 • medsebojno sodelovanje
 • zaupanje

Ne spreglejte odlične karierne priložnosti.

Zakaj izbrati nas?

 • Aktiva skupine vsebuje popolno paleto storitev s področja varovanja, čiščenja in upravljanja.

 • Skupina Aktiva ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti že od leta 1999, kar dokazujemo s certifikatom ISO 9001. S tem zagotavljamo tradicijo, usposobljenost zaposlenih ter utečenost procesov, kar vsako leto potrjujemo z uspešno izvedeno zunanjo presojo.

 • V skupini Aktiva dajemo velik poudarek razvoju in izobraževanju zaposlenih, še posebej na strokovnem in operativnem delu, ki zagotavlja in ohranja kakovost storitve na visokem nivoju. Osnovni gradnik uspešnosti so naši zaposleni, ki s svojo predanostjo, vztrajnostjo in zvestobo zagotavljajo dolgoročno in uspešno rast.

 • Skupina Aktiva s svojimi vrednotami in strateškimi cilji nenehno stremi k izboljševanju na področju varovanja okolja, kar je naloga in skrb vseh zaposlenih, saj lahko zaradi velikosti in razširjenosti skupine s svojim razmišljanjem in delovanjem bistveno vplivamo tudi na delovanje širše družbene skupnosti.

VAROVANJE

Varovanje premoženja
Tehnično varovanje
Prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
Varstveni inženiring
Varnostno nadzorni center
Izobraževalni center

ČIŠČENJE

Redno čiščenje
Generalno čiščenje
Specialna čiščenja

UPRAVLJANJE

Upravljanje sosesk
Upravljanje poslovnih objektov
Vzdrževanje nepremičnin