Z ustreznimi strokovnimi in usposobljenimi izvajalci in postavljenimi cilji kakovosti nudimo popolno storitev gospodarjenja z objektom.

S sinergijo znanja, izkušenj in drznosti smo usmerjeni v razvoj vrhunskih storitev na področju čiščenja, upravljanja in varovanja. Našim partnerjem želimo nuditi najboljše rešitve za njihovo dobro počutje in varnost premoženja.

Naša konkurenčna prednost so znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih, ki so v sodelovanju s poslovnimi partnerji najpomembnejši gradnik uspešnosti v poslovanju skupine Aktiva. Imamo ustrezne strokovne službe, postavljene cilje kakovosti in svojim strankam nudimo popolno storitev gospodarjenja z objektom.

VIZIJA

Naša vizija je postati vodilna skupina, ki bo združevala specializirana podjetja s široko ponudbo različnih storitev.

POLITIKA

Osnovne usmeritve skupina Aktiva so kakovostno opravljanje storitev, hitra odzivnost, zadovoljstvo naših naročnikov in graditev dolgoročnih partnerskih odnosov z njimi.

STRATEGIJA

Zavedamo se, da so naši zaposleni, ki s svojo predanostjo, vztrajnostjo in zvestobo, zagotavljajo dolgoročno in uspešno rast, eden osnovnih gradnikov uspešnosti podjetja, zato veliko energije in sredstev namenjamo za njihovo motiviranje in izobraževanje.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je postaviti nove osnove in standard širše družbene odgovornosti, ohranjati in ustvarjati delovna mesta, vplivati na razvoj družbe in ozaveščati ljudi, negovati družbene ter medčloveške odnose, pri tem pa ne pozabiti na skrben odnos do okolja.

Vrednote skupine Aktiva se odražajo v zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih znotraj skupine. Povezujejo zaposlene pri uresničevanju skupnih ciljev in jih motivirajo za nove dosežke. Preko naših naročnikov, dobaviteljev in ostalih partnerjev prenašamo naše vrednote tudi na širše okolje in zainteresirano javnost.

Odgovornost

Z razvojem storitev na področju podpornih dejavnosti, želimo postaviti nove osnove in standarde širše družbene odgovornosti. Z ohranjanjem in ustvarjanjem delovnih mest vplivamo na razvoj družbe, trudimo se negovati družbene ter medčloveške odnose med sodelavci in poslovnimi partnerji, pri tem pa imamo skrben odnos do okolja in družbe kot celote.

Zanesljivost

Naročnikom stojimo ob strani kot zanesljiv partner, ki vsakodnevno skrbi za funkcionalnost njihovih objektov in delovnega okolja ter nemoten potek njihovih dejavnosti. Našim  poslovnim partnerjem nudimo podporo tudi v primeru nastanka nepredvidenih izrednih situacij.

Strokovnost

S sinergijo znanja, izkušenj in drznosti smo usmerjeni v razvoj vrhunskih storitev na področju čiščenja, upravljanja in varovanja. Nova znanja pridobivamo s stalnim izobraževanjem naših zaposlenih. Iščemo inovativne rešitve, ki so prilagojene vsakemu posameznemu naročniku. Imamo ustrezne strokovne službe, postavljene cilje kakovosti in nudimo popolno storitev gospodarjenja z objekti.

Zavzetost

Zavzeto in vztrajno pristopamo k doseganju najboljših rezultatov, izpolnjujemo svoje poslanstvo in se trudimo za dolgoročen razvoj na področju podpornih dejavnosti. S pozitivnim odnosom do dela, sodelavcev in družbe soustvarjamo spodbudno vzdušje za proaktivno opravljanje nalog in doseganje ciljev.

Zaupanje

Zavedamo se, da vstopamo v naročnikovo poslovno okolje, zato se trudimo naše storitve opravljati z vso skrbnostjo in diskretnostjo. Stremimo k vzpostavitvi dolgoročnih vezi, s ciljem doseganja zaupanja in zadovoljstva naših naročnikov.

Sodelovanje

V vsakem trenutku smo naklonjeni odprtosti, povezovanju in iskanju najboljših rešitev tako za naše naročnike, kot tudi za sodelavce znotraj skupine Aktiva. Težimo k dobrim odnosom in timskemu duhu ter pozitivno pristopamo k reševanju dnevnih izzivov.

Politika kakovosti Aktiva varovanje d.d.
Strategija trajnostnega razvoja skupine Aktiva

Z ustreznimi strokovnimi in usposobljenimi izvajalci in postavljenimi cilji kakovosti nudimo popolno storitev gospodarjenja z objektom.

S sinergijo znanja, izkušenj in drznosti smo usmerjeni v razvoj vrhunskih storitev na področju čiščenja, upravljanja in varovanja. Našim partnerjem želimo nuditi najboljše rešitve za njihovo dobro počutje in varnost premoženja.

Naša konkurenčna prednost so znanje, ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih, ki so v sodelovanju s poslovnimi partnerji najpomembnejši gradnik uspešnosti v poslovanju skupine Aktiva. Imamo ustrezne strokovne službe, postavljene cilje kakovosti in svojim strankam nudimo popolno storitev gospodarjenja z objektom.

VIZIJA

Naša vizija je postati vodilna skupina, ki bo združevala specializirana podjetja s široko ponudbo različnih storitev.

POLITIKA

Osnovne usmeritve skupina Aktiva so kakovostno opravljanje storitev, hitra odzivnost, zadovoljstvo naših naročnikov in graditev dolgoročnih partnerskih odnosov z njimi.

STRATEGIJA

Zavedamo se, da so naši zaposleni, ki s svojo predanostjo, vztrajnostjo in zvestobo, zagotavljajo dolgoročno in uspešno rast, eden osnovnih gradnikov uspešnosti podjetja, zato veliko energije in sredstev namenjamo za njihovo motiviranje in izobraževanje.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je postaviti nove osnove in standard širše družbene odgovornosti, ohranjati in ustvarjati delovna mesta, vplivati na razvoj družbe in ozaveščati ljudi, negovati družbene ter medčloveške odnose, pri tem pa ne pozabiti na skrben odnos do okolja.

Vrednote skupine Aktiva se odražajo v zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih znotraj skupine. Povezujejo zaposlene pri uresničevanju skupnih ciljev in jih motivirajo za nove dosežke. Preko naših naročnikov, dobaviteljev in ostalih partnerjev prenašamo naše vrednote tudi na širše okolje in zainteresirano javnost.

Odgovornost

Z razvojem storitev na področju podpornih dejavnosti, želimo postaviti nove osnove in standarde širše družbene odgovornosti. Z ohranjanjem in ustvarjanjem delovnih mest vplivamo na razvoj družbe, trudimo se negovati družbene ter medčloveške odnose med sodelavci in poslovnimi partnerji, pri tem pa imamo skrben odnos do okolja in družbe kot celote.

Zanesljivost

Naročnikom stojimo ob strani kot zanesljiv partner, ki vsakodnevno skrbi za funkcionalnost njihovih objektov in delovnega okolja ter nemoten potek njihovih dejavnosti. Našim  poslovnim partnerjem nudimo podporo tudi v primeru nastanka nepredvidenih izrednih situacij.

Strokovnost

S sinergijo znanja, izkušenj in drznosti smo usmerjeni v razvoj vrhunskih storitev na področju čiščenja, upravljanja in varovanja. Nova znanja pridobivamo s stalnim izobraževanjem naših zaposlenih. Iščemo inovativne rešitve, ki so prilagojene vsakemu posameznemu naročniku. Imamo ustrezne strokovne službe, postavljene cilje kakovosti in nudimo popolno storitev gospodarjenja z objekti.

Zavzetost

Zavzeto in vztrajno pristopamo k doseganju najboljših rezultatov, izpolnjujemo svoje poslanstvo in se trudimo za dolgoročen razvoj na področju podpornih dejavnosti. S pozitivnim odnosom do dela, sodelavcev in družbe soustvarjamo spodbudno vzdušje za proaktivno opravljanje nalog in doseganje ciljev.

Zaupanje

Zavedamo se, da vstopamo v naročnikovo poslovno okolje, zato in se trudimo naše storitve opravljati z vso skrbnostjo in diskretnostjo. Stremimo k vzpostavitvi dolgoročnih vezi, s ciljem doseganja zaupanja in zadovoljstva naših naročnikov.

Sodelovanje

V vsakem trenutku smo naklonjeni odprtosti, povezovanju in iskanju najboljših rešitev tako za naše naročnike, kot tudi za sodelavce znotraj skupine Aktiva. Težimo k dobrim odnosom in timskemu duhu ter pozitivno pristopamo k reševanju dnevnih izzivov.

Politika kakovosti Aktiva varovanje d.d.
Strategija trajnostnega razvoja skupine Aktiva